VÍDEOS

 Teaser de Josep M. Jordana

 

Resum de Josep M. Jordana

Los ojos dorados de Esther

una vídeo creació d’Alessandro Quaranta a partir de

“30 Anys – un acte poètic de resistència”